Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

4 Οκτ 2022

Το σχέδιο ΣΣΕ που προτείνει η ΕΣΚ - ΟΤΕ αφορά το σύνολο των εργαζόμενων του ομίλου ΟΤΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το κύμα ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε και καθιστά αδύνατη την κάλυψη ακόμα και βασικών αναγκών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που θα καλύπτουν τον πληθωρισμό και θα δίνουν και επιπλέον ποσό αύξησης καθως επίσης με τη διατήρηση και επαναφορά όλων των θεσμικών δικαιωμάτων μας.


Στα πλαίσια της διεκδίκησης της νέας ΣΣΕ η ΕΣΚ - ΟΤΕ προχώρησε στην κατάρτιση ενός σχεδίου ΣΣΕ που αφορά τους εργαζόμενους σε όλο τον ομιλο ΟΤΕ το οποίο είναι το μόνο ρεαλιστικό και αναγκαίο. Αυτο συνεπάγεται ότι μαζί με τη διεκδίκηση της ΣΣΕ για ΟΤΕ/Cosmote επιβάλλεται να ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση και για τις ΣΣΕ των θυγατρικών (CTS, Γερμανός, e-Value).


Το σχέδιο αυτό επισυνάπτεται και οι βασικοί άξονες είναι
:
1. Ένταξη όλων των εργαζόμενων του ομίλου στα μισθολογικά κλιμάκια της ΣΣΕ του 2009 προσαυξημένα κατά 15% με επαναφορά των μισθολογικών ωριμάνσεων και του χρονοεπιδόματος με αναγνώριση της μέχρι τώρα προϋπηρεσίας. (Δείτε στο τέλος πίνακας με παραδείγματα διαμόρφωσης μισθών με βάση την πρόταση μας)
2. 5νθήμερο, 7ώρο, 35ώρο
3. Κατάργηση κάθε διαχωρισμού σε παλιούς και νέους όπως αυτοί επιβλήθηκαν με τη ΣΣΕ του 2015
4. Ένταξη στη ΣΣΕ όλων των εργαζόμενων ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας
5. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών
6. Αυξηση αμοιβών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εκτός έδρας
7. Κατάργηση του Stand By και αντικατάστασή του (όπου χρειάζεται) από βάρδιες
8. Βελτιώσεις σε ζητήματα αδειών, προστασίας μητρότητας και πατρότητας, φροντίδα τέκνων, φροντίδα ΑΜΕΑ
9. Διασφάλιση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας
10. Συγκεκριμένο πλαίσιο για την τηλεργασία για όσο διάστημα αυτή προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία
11. Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού με βάση τον ΕΚΠ του ΟΤΕ σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου
12. Εφαρμογή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και του Λογαριασμού Νεότητας σε όλες τις θυγατρικές


Με βάση αυτό το σχέδιο ΣΣΕ επιτυγχάνεται ο στόχος να δοθούν σημαντικές αυξήσεις στον πραγματικό μισθό σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, επέρχεται μια σειρά βελτιώσεων σε συνθήκες εργασίας και άδειες που είναι απαραίτητες για να μπορεί ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα.


Το διεκδικητικό πλαίσιο της ΕΣΚ διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τους εργασιακούς όρους που σήμερα αμφισβητούνται από την εργοδοσία κατοχυρώνοντας εργασιακά και θεσμικά όσα προβλέπει ο ΕΚΠ που απαιτούμε να παραμείνει ως έχει για τη μητρική εταιρία και να επιβάλουμε τη εφαρμογή του στο σύνολο των θυγατρικών.


Πέρα, όμως, από το τι περιλαμβάνει το Σχέδιο ΣΣΕ κυρίαρχο ζήτημα για την ΕΣΚ - ΟΤΕ αποτελούν οι όροι με τους οποίους το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ θα πάει στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΣΣΕ. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα πάει με όρους διεκδίκησης ή με όρους παζαριού; Για εμάς η απάντηση είναι ξεκάθαρη και δίνεται και από την εμπειρία των τελευταίων ετών. Αν δεν πάει με όρους διεκδίκησης θα πάει να παζαρέψει πόσα θα χάσουν, για μια ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι. Συνεπώς, η ΕΣΚ - ΟΤΕ θεωρεί ότι ενόψει της νεας ΣΣΕ οφείλουμε να πορευτούμε στη διεκδίκηση της μέσα από μαζικές διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων και συσκέψεων μέσα στους χώρους δουλειάς ώστε η διεκδίκηση της συμβασης να γίνει κτήμα των εργαζόμενων οι οποίοι θα έχουν λόγο και ρόλο στην όλη διαδικασία. Τα παραδείγματα από άλλους χώρους δουλειάς και κλάδους το τελευταίο διάστημα είναι αποκαλυπτικά για το τι μπορεί να πετύχει η οργανωμένη δράση των εργαζόμενων. Οι ΣΣΕ που υπεγράφησαν στον κλάδο των κατασκευών, στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και στην Cosco οι οποίες προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους δείχνουν το δρόμο και σε εμάς. Στο χέρι μας είναι να τον ακολουθήσουμε.


Επίσης, θεωρούμε ότι η σύμβαση, η διεκδίκηση και η διαπραγμάτευσή της θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των εργαζόμενων του ομίλου ώστε να υπογραφούν και στις θυγατρικές ίδιες ΣΣΕ ώστε να ανατραπεί το αίσχος των ΣΣΕ που υπεγράφησαν πέρσι στις θυγατρικές με ευθύνη της "Ενιαίας Δύναμης".


Ακολουθούν παραδείγματα διαμόρφωσης μισθών με βάση την πρόταση της ΕΣΚ - ΟΤΕ:


Στο παρακάτω αρχείο, αναλυτικά, το Σχέδιο ΣΣΕ που προτείνει η ΕΣΚ - ΟΤΕ

Επισκέπτες