Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

5 Ιουλ 2022

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑ ΟΥΤΕ ΛΕΖΑΝΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ (ΟΡΟΣ) ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

  

Είναι γεγονός ότι η CTS διαθέτει πλέον επιτροπή ΥΑΕ ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια, με τους συναδέλφους που εκλέχθηκαν να σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος ευθύνης για τη διασφάλιση των κανόνων υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους εργασίας. Χώροι (τεχνικά τμήματα) που αντικειμενικά έχουν αυξημένη επικινδυνότητα, πράγμα που μαρτυρούν και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα μόνο την τελευταία περίοδο.

 

Σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο έργο των συναδέλφων το δεδομένο της ύπαρξης - συνδρομής μόνο μίας 7μελούς επιτροπής για όλη την Ελλάδα, η οποία έχει ένα τεράστιο όγκο ευθύνης, εκτιμάμε ότι θα εμποδίζει την αποτελεσματικότητά της. Είναι ζήτημα που αναδείξαμε από την προκήρυξη των εκλογών και συμφέρει - εξυπηρετεί μόνο την εργοδοσία, η οποία επιχειρεί διαχρονικά να υποβαθμίσει αυτό το ύψιστης σημασίας δικαίωμα των εργαζομένων, αφού τα ζητήματα Υ.Α.Ε μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους – οφέλους, με τη διοίκηση να επιλέγει πάντα... το κόστος.

 

Παρόλα τα εμπόδια όμως που υψώνονται, η επιτροπή θα πρέπει να  παρεμβαίνει, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει (ψηφιακές συναντήσεις και ενημερώσεις, επισκέψεις για αυτοψία - έλεγχο στους χώρους εργασίας, τη συνεργασία με την γραμματεία της ΟΜΕ και του συλλόγου CTS κ.α.). Για να έχουν οι εκλεγμενοι εκπρόσωποι των Υ.Α.Ε, δηλαδή, ουσιαστικό ρόλο και όχι τυπικό - διακοσμητικό όπως είναι και ο στόχος της εργοδοσίας. Και όλα αυτά σε ένα εργασιακό περιβάλλον με πολλαπλούς κινδύνους και συνεχή εργασιακά ατυχήματα στην πλειοψηφία τους αδήλωτα ή «ημιδηλωμένα» υπό το φόβο μήπως ο προϊστάμενος τους «βάλει στο μάτι». Με συναδέλφους που μαστίζονται από χρόνιες ασθένειες που θα μπορούσαν να είναι και επαγγελματικές, αλλά η εργοδοσία δίνει διαφορετικό περιεχόμενο και έχει το θράσος, να μην αναγνωρίζει.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχουν ευθύνη από το ρόλο τους τα εκλεγμένα μέλη της ΕΥΑΕ της CTS να αναδείξουν και να ορίσουν τους κανόνες της υγείας και της ασφάλειας σε όλα τα κτίρια και τις μονάδες της εταιρίας, καθορίζοντας πρώτα πoιο είναι το σωστό πλαίσιο λειτουργίας και εργασίας του προσωπικού, να καθοριστούν τα κριτήρια λειτουργίας κάθε κτιριακής εγκατάστασης (φωτισμός, εξαερισμός, τουαλέτες, έξοδοι κινδύνου κ.α.) καθώς και η καθημερινότητα της εργασίας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων. Ταυτόχρονα να οριστεί το πλαίσιο και οι κανόνες εργασίας των τεχνικών πεδίου, των καλωδιακών, των εναεριτών, (ΜΑΠ, καιρικές συνθήκες, αριθμός εργαζομένων σε κάθε συνεργείο ανάλογα την ειδικότητα κλπ), με γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

 

Όλα αυτά δεν γίνονται «με ευχές  και παρακάλια», του τύπου «να προσέχετε και να φοράτε τα μέσα προστασίας». Ευχές που δυστυχώς ακούγονται και στις περιοδείες της ηγεσίας του συλλόγου CTS στα ΤΤΛΠ τον τελευταίο μήνα, αλλά με την εξασφάλιση της αυστηρής τήρησης των κανόνων εργασίας που θα πρέπει να αναρτηθούν σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση σε όλη την επικράτεια καθώς και με τη διασφάλιση της ουσιαστικής εκπαίδευσης με σεμινάρια όλων των εργαζομένων, σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Τα παραπάνω γεμίζουν με χρέος ευθύνης την επιτροπή αλλά και τις αντίστοιχες γραμματείες της ΟΜΕ και του συλλόγου εργαζομένων CTS. O κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πως να εκτελεί με ασφάλεια την εργασία του, τι προβλέπεται να χρησιμοποιεί για την ασφάλειά του, ζητήματα που αυτή τη στιγμή έχουν αφεθεί είτε στην τύχη τους, είτε στον κατά τόπους προϊστάμενο που η πρωταρχική του έννοια είναι η κάλυψη των στόχων παραγωγής και πωλήσεων. Ακόμα χειρότερα αφήνεται στην ευχέρεια (!) του ίδιου του εργαζόμενου, αποθεώνοντας την ατομική ευθύνη πράγμα που καλλιεργεί η εργοδοσία μέσα στα τμήματα.

 

Το ρόλο της συλλογικής ενημέρωσης, οργάνωσης και διεκδίκησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας τον έχουν τα αρμόδια όργανα που εξέλεξαν οι συνάδελφοί μας.

Οι εργαζόμενοι όμως δεν εξαιρούνται της ευθύνης συμμετοχής σε αυτόν τον αγώνα αλλά και του ελέγχου των μελών της επιτροπής.

 

Γιατί και αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός και όχι του κάθε συνάδελφου ξεχωριστά

 

Στην ουσία ή στην πράξη, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν στην τελική, ότι καμία εργασία, κανένας στόχος δεν είναι παραπάνω από τη διασφάλιση - προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας ή της ίδιας τους της ζωής, χωρίς να φοβούνται ότι αυτό θα στοιχήσει στην αξιολόγηση τους ή ακόμα και στην εργασιακή τους υπόσταση ή κατάσταση.

 

Τέλος καλούμε τα αρμόδια όργανα να φροντίσουν για την ανάρτηση μέσω της ενδοεταιρικής επικοινωνίας (MyNet), όλων των τρόπων επικοινωνίας με τους υπευθύνους για την Υ.Α.Ε στα τμήματα (δηλαδή των Ιατρών Εργασίας, των Τεχνικών Ασφαλείας, των μελών ΕΥΑΕ, των γραμματέων Υ.Α.Ε της ΟΜΕ και του συλλόγου εργαζομένων CTS). Καλούμε επίσης τους εργαζόμενους να καταγγείλουν άμεσα στα παραπάνω αρμόδια όργανα οποιαδήποτε παραβίαση ή έλλειψη που αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία τους.

 

Η ζωή και η υγεία μας δεν μπαίνει σε κανένα ζύγι!!!

Επισκέπτες