Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

13 Ιουν 2021

Οι τοποθετήσεις των εκλεγμένων με την ΕΣΚ αντιπροσώπων της ΕΣκ στην 42η ΣΑ του ΣΕ CTS

 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ


Επισκέπτες