Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στη CTS Ψήφισε ΕΣΚ

13 Ιουν 2021

Οι τοποθετήσεις των εκλεγμένων με την ΕΣΚ αντιπροσώπων της ΕΣκ στην 42η ΣΑ του ΣΕ CTS

 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ


Επισκέπτες