Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

9 Δεκ 2020

Δημοκρατικά σωματεία με την ενεργό συμμετοχή των εργαζόμενων για να μη βρίσκουν χώρο τυχοδιώκτες και καιροσκόποι

  •  Τι σωματεία θέλουμε

Η διαδικασία μετασχηματισμού του ομίλου ΟΤΕ και η μεταφορά εργαζομένων σε θυγατρικές επιφέρει αλλαγές και στο συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΕΤ – ΟΤΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μετατροπής της στο επιχειρησιακό σωματείο της θυγατρικής στην οποία θα μεταφερθούν οι τεχνικοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις περιφέρειες. Την Τρίτη 9/12 συνεδρίασε το ΔΣ της ΠΕΤ – ΟΤΕ για να ορίσει την έκτακτη ΣΑ στην οποία θα συζητηθεί και θα αποφασισθεί η μορφή του νέου καταστατικού. Και κατά τη διάρκεια του ΔΣ όσο και όλο το προηγούμενο διάστημα που η επιτροπή καταστατικού συζητούσε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν η ΕΣΚ - ΟΤΕ ανέδειξε τη σπουδαιότητα του ζητήματος καθώς το καταστατικό καθορίζει αν ένα συνδικάτο μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας οργάνωσης του αγώνα των εργαζόμενων ή ως γραφειοκρατικός μηχανισμός που, στην ουσία, θέτει εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων. Ουσιαστικά το καταστατικό περιγράφει το χαρακτήρα που έχει ένα συνδικάτο.

  • Δημοκρατικά σωματεία με ενεργό συμμετοχή των μελών στη λειτουργία και τις αποφάσεις      

Για εμάς είναι ξεκάθαρος ο χαρακτήρας που πρέπει να έχουν τα σωματεία ώστε να μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικά τον αγώνα των εργαζόμενων. Κύριο χαρακτηριστικό τους πρέπει να είναι η διαρκής ενίσχυση της συλλογικής δράσης. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται να καταπολεμηθεί στην πράξη ο διαμορφωμένος σε μεγάλη έκταση γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας των συνδικάτων. Απαιτείται να αναβαθμιστεί η δημοκρατική λειτουργία των σωματείων κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την όλο και πιο ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων στα σωματεία. Συμμετοχή στα όργανα και στις λήψεις των αποφάσεων, όχι μια φορά στα 3 χρόνια που γίνονται οι εκλογές αλλά συνεχώς, ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να είναι ρυθμιστές των εξελίξεων. Για αυτό απαιτείται να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Γενικών Συνελεύσεων ώστε να έχουν ουσιαστικό λόγο και ρόλο ενώ δεν μπορεί κανείς να συζητά για αλλαγές στο καταστατικό της ΠΕΤ – ΟΤΕ χωρίς αυτό να προβλέπει τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου στην Αττική όπου εργάζεται, περίπου, το 50% των μελών. Γενικές συνελεύσεις που οι αποφάσεις τους θα μπορούν να δεσμεύσουν το σωματείο. Με αυτό τον τρόπο θα ζωντανέψουν και οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές και θα γίνουν το κύτταρο του σωματείου σε αντίθεση με το διακοσμητικό ρόλο που διαδραματίζουν πολλές από αυτές τα τελευταία χρόνια. Μια εικόνα για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν είδαμε όλοι κατά τη διάρκεια της πολυήμερης απεργίας που κάποιες Τοπικές Διοικούσες συνεδρίαζαν σε καθημερινή βάση, διαμόρφωναν τα αιτήματα και το πλαίσιο δράσης, αποφάσιζαν για τη συνέχιση και την κλιμάκωση του αγώνα, εξέδιδαν αποφάσεις και ψηφίσματα, έβγαιναν πιο μπροστά από τις πλειοψηφίες των σωματείων και της ομοσπονδίας.

Επίσης, η δημοκρατικότητα του σωματείου ενισχύεται εφόσον το καταστατικό περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αναγκαίες πρόνοιες που θα δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη πχ με συλλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών να θέτουν ανά πάσα στιγμή προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα όργανα οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν εκείνοι σημαντικό.

Είναι αναγκαίο το καταστατικό να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα εργαζομένων που έχουν κοινές αρχές, αξίες και αντιλήψεις να διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων χωρίς εμπόδια. Το αριθμητικό όριο των 42 υποψηφίων, κατ’ ελάχιστο, ανά συνδυασμό που προβλέπει το τρέχον καταστατικό αποτελεί υψηλό εμπόδιο που συντηρεί τη γραφειοκρατική λειτουργία του σωματείου αφού δεν επιτρέπει την απελευθέρωση των δυνάμεων των μελών που θέλουν να εκφραστούν μέσα από νέους συνδυασμούς.

Επίσης, είναι απαραίτητο το καταστατικό να περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της ανακλητότητας των εκλεγμένων. Όσοι εκλέγονται δεν μπορεί και δεν πρέπει να αισθάνονται διορισμένοι για 3 χρόνια που λογοδοτούν όποτε γίνονται εκλογές. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο καταστατικό η πρόβλεψη που θα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του σωματείου να ανακαλούν οποτεδήποτε οποιονδήποτε εκλεγμένο θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που του έχουν αναθέσει. Για αυτό το λόγο προτείναμε και επιμένουμε ότι θα πρέπει οι αντιπρόσωποι στη Συνέλευση Αντιπροσώπων να εκλέγονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων κάθε τοπικής διοικούσας επιτροπής ώστε το σώμα της Συνέλευσης Αντιπροσώπων, που είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου, να εκφράζει κάθε στιγμή το πραγματικό συσχετισμό και όχι αυτόν που διαμορφώνεται μια φορά στα 3 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί εν μέσω της θητείας και η διοίκηση του σωματείου να αλλάξει εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μελών του σωματείου.

  • Η αλλαγή καταστατικού, η ανάγκη αγωνιστικής απάντησης σε κυβέρνηση και εργοδοσία και ο συνδικαλιστικός τυχοδιωκτισμός

Το κορυφαίο ζήτημα της αλλαγής καταστατικού δεν μπορεί να τίθεται αντιπαραθετικά προς την ανάγκη να απαντηθούν οι αντεργατικές πολιτικές της διοίκησης του ΟΤΕ και της κυβέρνησης. Η προσπάθεια που έγινε στο ΔΣ της 9ης Δεκέμβρη να μπουν αντιπαραθετικά τα 2 αυτά κορυφαία ζητήματα δείχνει τον τυχοδιωκτισμό και τον καιροσκοπισμό όσων το επεδίωξαν. Η θέση μας είναι ότι πρέπει και το καταστατικό να αλλάξει με βάση τις παραπάνω αρχές και ο αγώνας των εργαζόμενων έπρεπε εδώ και καιρό να οργανωθεί και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ρίξει όλες μας τις δυνάμεις.

Ένας αγώνας με συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και διεκδικήσεις των εργαζόμενων. Ένας αγώνας οργανωμένος από τα κάτω στην κατεύθυνση της ενιοποίησης του πλαισίου δράσης και διεκδίκησης, που θα σπάει στην πράξη τους διαχωρισμούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που επιβάλει η εργοδοσία και συντηρούν οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, γεγονός που αναδεικνύει και την άμεση ανάγκη αλλαγής συσχετισμών στα σωματεία στις εκλογές που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε αναδείξει και παλεύουμε εδώ και καιρό για την αναγκαιότητα να οργανωθεί εδώ και τώρα ο αγώνας των εργαζόμενων στον όμιλο ΟΤΕ για:

  1. Την υπογραφή ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σε ποια εταιρία του ομίλου εργάζονται και της σχέσης εργασίας που έχουν (αορίστου χρόνου, ενοικιαζόμενος, εργολαβικός κλπ) με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω. 
  2. Την υπογραφή Ενιαίου Κανονισμού Προσωπικού για όλες τις εταιρίες του ομίλου
  3. Μετατροπή της Ομοσπονδίας σε κλαδική

ώστε να θωρακιστούν οι εργαζόμενοι απέναντι σε όποια αντεργατική επιλογή της διοίκησης.

Επίσης, με μια σειρά παρεμβάσεων αναδείξαμε ότι οι εργαζόμενοι οφείλουμε να αντιδράσουμε στην πολιτική της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπίσουμε τόσο τις τραγικές συνέπειες που έχει για το λαό η πανδημία όσο και την εργαλειοποίηση της από πλευράς κυβέρνησης για να ψηφιστούν πιο εύκολα αντεργατικά νομοσχέδια και να επιβληθούν χουντικής έμπνευσης απαγορεύσεις.

Σε αυτά τα πλαίσια δουλέψαμε μέσα στις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας και της τηλεργασίας για την επιτυχία της απεργίας της 26ης Νοέμβρη που υπονομεύτηκε ανοιχτά από τις δυνάμεις της πλειοψηφίας του συνδικαλιστικού κινήματος στον ΟΤΕ ενώ στις 17 Νοέμβρη συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις σπάσαμε στην πράξη τις χουντικές απαγορεύσεις της κυβέρνησης αντιμετωπίζοντας το όργιο της κρατικής καταστολής που απάντησε με αστυνομική βία, χημικά, αύρες και προσαγωγές διαδηλωτών.

 

Παλεύουμε σε κάθε μετερίζι με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζόμενων και στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας

 

Επισκέπτες