Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

20 Δεκ 2020

Η τοποθέτηση των συνέδρων της ΕΣΚ στην 41η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ

Η τοποθέτηση του Στέλιου Φαρμακίδη

Η τοποθέτηση του Ηλία Καρόγλα

Η τοποθέτηση του Χρήστου Παπαδόπουλου

Η τοποθέτηση του Κώστα Τσιτσιρίδη

Επισκέπτες