Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

22 Ιαν 2020

ΣΧΕΔΙΟ Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ εταιρειών ΟΤΕ
Τι σημαίνει το αίτημα της ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω

Βρείτε και κατεβάστε  εδώ το σχέδιο της ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


      ΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ
      ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άμεσα παλεύουμε με το πλαισίου δικαιωμάτων και μισθών που εξισώνουν τους όρους εργασίας και δικαιωμάτων προς τα πάνω. 
Καμιά απόλυση.
Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Καμιά μεταφορά έργου και εργαζομένων σε τρίτους – εργολάβους.

Διεκδικούμε:
      Καμία μείωση μισθών και καμία κατάργηση επιδομάτων και μισθολογικών ωριμάνσεων.
      Ενσωμάτωση των χρονοεπιδομάτων / μισθολογικών κλιμακίων στο βασικό μισθό.
      Άμεση μετατροπή όλων των παλαιών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
      Κατάργηση κάθε δανεικής εργασίας και απορρόφηση ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων απευθείας στον όμιλο ΟΤΕ.
      Κατοχύρωση του πλαισίου μητρότητας- άδειες τοκετού λοχείας για όλες τις εργαζόμενες του ομίλου ΟΤΕ.
      Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Καμία αντεργατική παρέμβαση από την διοίκηση ή αλλαγή στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματά μας.
      Διασφάλιση πρόληψης και ουσιαστικών μέτρων Υγειάς και Ασφάλειας σε όλη την έκταση των εργασιών του ομίλου ΟΤΕ. Μέτρα υγείας και ασφάλειας που θα διασφαλίζουν τη σωματικής μας ακεραιότητα
      Κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος του διαχωρισμού των εργαζομένων του ομίλου, σε νέους – παλιούς, μητρικών – θυγατρικών, απευθείας – μέσω τρίτων εταιρειών
      Κατάργηση κάθε ελαστικής μορφής εργασίας. Μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 7ωρο – 5νθημερο – 35ωρο
      Μισθολογικά κλιμάκια στα επίπεδα που ήταν πριν τις μειώσεις (ΣΣΕ 2011) με ενιαία σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους ως βάση για αυξήσεις.
      Ένταξη όλων των εργαζομένων (επινοικιαζόμενων ή μη) των θυγατρικών και των τρίτων εταιριών (OTEplus, Mellon, Manpower, Project Solutions, IST κλπ) στην ενιαία ΣΣΕ
      Άμεσες προσλήψεις προσωπικού
      Αναγνώριση των τίτλων σπουδώνΕπισκέπτες