Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στη CTS Ψήφισε ΕΣΚ

21 Μαΐ 2018

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΕΣΚ τη 2η μέρα του συνεδρίου της ΟΜΕ ΟΤΕ
Επισκέπτες