Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στη CTS Ψήφισε ΕΣΚ

18 Μαΐ 2018

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΕΣΚ ΟΤΕ την 1η μέρα του 44ου συνεδρίου της ΟΜΕ ΟΤΕ


Επισκέπτες