Αναδίπλωση της διοίκησης του ομίλου ΟΤΕ σχετικά με το δώρο μετά την καταγγελία της ΕΣΚ στο ΣΕΠΕ

20 Φεβ 2018

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΕΣΚ-ΟΤΕ στην 38η ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕΕπισκέπτες