Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στη CTS Ψήφισε ΕΣΚ

26 Μαρ 2017

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΕΣΚ ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ ΟΤΕ

Φαρμακίδης Στέλιος
Μπέτσικος ΚώσταςΤσιτσιρίδης Κώστας


Επισκέπτες