Αναδίπλωση της διοίκησης του ομίλου ΟΤΕ σχετικά με το δώρο μετά την καταγγελία της ΕΣΚ στο ΣΕΠΕ

26 Μαρ 2017

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΕΣΚ ΟΤΕ στην 37η ΣΑ της ΠΕΤ ΟΤΕ

Φαρμακίδης Στέλιος




Μπέτσικος Κώστας



Τσιτσιρίδης Κώστας


Επισκέπτες