Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

1 Ιουν 2016

Consolidation, ένα από τα 7 projects :
Η εδραίωση των εργολάβων

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ
Μια νέα λέξη μπήκε τις τελευταίες μέρες στο λεξιλόγιο μας, η λέξη Consolidation. Η ανακοίνωση από πλευράς διοίκησης OTE της έναρξης του περίφημου Consolidation των εργολαβιών από 1/6 έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά και μεγάλη ανησυχία σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Ας δούμε τι σημαίνει το Consolidation. Η μετάφραση του όρου στα ελληνικά σημάνει «ενοποίηση, εδραίωση» και περιγράφει πλήρως τη στόχευση της διοίκησης. Ενοποιεί τους εργολάβους κάτω από 4 μεγάλες εταιρίες - αναδόχους αλλά το κυριότερο εδραιώνει την παρουσία τους σε όλο το φάσμα του τεχνικού έργου.  Συνεπώς, είναι εύλογη η ανησυχία των εργαζόμενων σχετικά με το μέλλον του τεχνικού έργου, των θέσεων εργασίας και το βαθμό εμπλοκής των εργολάβων σε αυτό.

Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση του ΟΤΕ από το 2010 είχε εκπονήσει τον στρατηγικό της στόχο, με τα περίφημα 7 PROJECT. Δικτύου καταστημάτων, Ενοποίησης Call center, Δικτύων Νέας γενιάς, συγχώνευσης κέντρων διαχείρισης δικτύων, διαχείρισης ακινήτων ΟΤΕ,  Ανθρώπινου Δυναμικού (ανατροπή εργασιακών σχέσεων, με­ρική απασχόληση, εργασιακή εφε­δρεία, αποχωρήσεις-απολύσεις  προσωπικού με δική τους ευθύνη κλπ) και το  διαχεί­ρισης δικτύου. Έτσι αφού σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητη ξεκίνησε και συνεχίζει να υλοποιεί το σχεδιασμό της σε όλους τους τομείς εντείνει την εφαρμογή των αλλαγών και στη διαχείριση δικτύου.

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Είναι η συνέχιση μιας πολιτικής που ακολουθείται εδώ και χρόνια με το διακριτικό τίτλο outsourcing. Δηλαδή, παραχώρηση έργου σε τρίτες εταιρίες. Η πολιτική αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο στο τεχνικό έργο άλλα σε ολόκληρη τη λειτουργία του ομίλου από την Πληροφορική μέχρι τις πωλήσεις. Είναι μια απο τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ευρέως οι μονωπολιακοί όμιλοι ώστε να χτυπούν μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Με κύριο στόχο τη μείωση δαπανών και τη μετα­φορά υπηρεσιών και υπαλλήλων που δεν θεωρούνται «παραγωγικοί» ή είναι «κοστοβόροι» σε νέες επιχει­ρησιακές μονάδες. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να υπάρχει κλιμάκωση από πλευράς διοίκησης αφού οι εργολάβοι αναγορεύονται σε «συνεργάτες», τους παραχωρείται ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του τεχνικού έργου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι  δε θα πληρώνεται πανάκριβα….

Με το Consolidation καθορίζεται με ακρίβεια ο τρόπος (ακόμα και την τιμή μονάδας κάθε εργασίας έχουν κοστολογήσει) με τον οποίο οι εργολάβοι θα μπορούν να αναλάβουν εργασίες που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά δουλειά των τεχνικών του ΟΤΕ όπως Νέες Συνδέσεις, LLU κλπ. Επίσης, προβλέπεται ότι ο «συνεργάτης» θα μπορεί να έχει τις δικές τους αποθήκες, την πρόσβαση με κωδικούς στο WFM, ενώ θα μπορεί να έχει και την ευθύνη επίβλεψης των έργων. Γίνεται ξεκάθαρο πλέον ότι οι εργολάβοι αναβαθμίζονται σε συνεργάτες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε όλο το φάσμα των εργασιών.

Ουσιαστικά η διοίκηση σχεδιάζει εργασίες όπως χωματουργικές,Η/Μ,Η/Π,συντηρήσεις κλπ να γίνονται αποκλειστικά από εργολάβους χωρίς καν επίβλεψη από εργαζόμενους του ΟΤΕ ενώ οι τεχνικοί του ΟΤΕ θα δουλεύουν στο δίκτυο (νέες συνδέσεις, LLU κλπ). Σε περιόδους αύξησης της δουλειάς όπως αρχές καλοκαιρινής περιόδου στα νησιά ή το Σεπτέμβριο σε πόλεις που φιλοξενούν φοιτητές για την επιπλέον δουλειά που προκύπτει θα χρησιμοποιεί και τους τεχνικούς των εργολάβων.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί τη μη τήρηση, την ασυνέπεια, από πλευράς διοίκησης της δέσμευσης της για την αντικατάσταση του 78% - 80% των τεχνικών που έφυγαν με το τελευταίο πρόγραμμα «εθελούσιων-απολύσεων». Προφανώς, αποφάσισε να τους αντικαταστήσει με τους τεχνικούς των εργολάβων. Άλλωστε, αυτό είχε φανεί το τελευταίο διάστημα και από το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές έδινε συστηματικά εργασίες όπως κατασκευή βρόγχων σε εργολάβους (πχ στην Πάτρα) ενώ σε άλλες (Αττική, Θεσσαλονίκη) προετοιμαζόταν να το κάνει σε περιόδους που θα αυξανόταν ο όγκος δουλειάς, επικαλούμενη την ανάγκη να τηρείται το 24/48.

Όλα τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αφού ο κίνδυνος παραχώρησης-παράδοσης του τεχνικού έργου σε εργολάβους είναι πιο ορατός από ποτέ. Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί από τη διοίκηση και για περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας αφού η απειλή παράδοσης όλου του τεχνικού έργου σε εργολάβους θα αποτελεί τη μόνιμη επωδό των στελεχών, που εδώ και καιρό δεν χάνουν την ευκαιρία να απειλούν τους συναδέλφους με το φάσμα της ανεργίας.

Είναι ώρα να αναλάβουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες την ευθύνη που τους αναλογεί. Είναι ώρα να πάψουν να καθησυχάζουν - όπως κάνουν χρόνια - τους εργαζόμενους ότι θα βρεθούν λύσεις από τα πάνω.

Απαιτούμε: 
  • Να σταματήσει τώρα η παραχώρηση έργου σε εργολάβους
  • Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού από τον ΟΤΕ
  • Να συγκληθούν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς ώστε να βάλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις

Επισκέπτες