10 Δεκ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Για τη συνάντηση Διοίκησης και ΟΜΕ – ΟΤΕ την Τρίτη 2/12/2014


Η Διοίκηση επιμένει σε νέες μειώσεις στους μισθούς μας.
Δέχεται να συζητήσει ένταξη εργαζομένων της OTEPLUS στον ΟΤΕ
αλλά με άλλους μισθούς και άλλα εργασιακά δικαιώματα

Την Τρίτη 2/12/2014 έγινε συνάντηση της ομοσπονδία με τη διοίκηση για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ).
Η ουσία της πρότασης την οποία ανέπτυξε η Διοίκηση είναι η εξής:
·      Νέα  μείωση των μισθών- εισοδήματος των εργαζομένων στον ΟΤΕ πέραν αυτής η οποία ισχύει σήμερα η οποία θα προέλθει είτε με μείωση των βασικών μισθών (14%) είτε με μείωση επιδομάτων ή και με συνδυασμό των δύο.
·      Εβδομαδιαία εργασία 35 ωρών και διασφάλιση τους από μαζικές απολύσεις για οικονομικοτεχνικούς λόγους η οποία θα ισχύει μόνο για τους σημερινούς εργαζόμενους (παλαιούς) στον ΟΤΕ.
·      Αν αυτό γίνει αποδεκτό συζητάει την ένταξη εργαζομένων της OTEPLUS στον ΟΤΕ με άλλα εισαγωγικά κλιμάκια από αυτά που ισχύουν σήμερα. Ζητά την δημιουργία νέων χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε υπάρχουσα κατηγορία κάτω από τα σημερινά εισαγωγικά (1-5..), ώστε με την ένταξη των εργαζόμενων  της OTEPLUS στον ΟΤΕ και την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας που έχει κάποιος ο μισθός ένταξης σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερος από αυτόν του πρώτου μισθολογικού κλιμάκιου με το ισχύον μισθολόγιο.
·      Τα νέα μισθολογικά κλιμάκια να ισχύουν και για τις νέες προσλήψεις.
·      Για τους εντασσόμενους και για τις νέες προσλήψεις να μην υπάρχει χρονοεπίδομα
·      Οι ώρες εργασίας για όσους τυχόν ενταχθούν και για τις όποιες νέες προσλήψεις θα είναι 40 ώρες την εβδομάδα και δεν θα ισχύει γι’ αυτούς η διασφάλιση από απολύσεις.
·      Οι 950 περίπου εργαζόμενοι της OTEPLUS στα CALL CENTER είναι εκτός αφού επιμένει στη μεταφορά των call center στην e value.
·      Προτείνει τη διατήρηση του επιδόματος γάμου 10% αλλά με αλλαγή του κλιμακίου υπολογισμού που σημαίνει μείωση του.
·      Ζητά κατάργηση, ανακατανομή και εξορθολογισμό σε μια σειρά επιδόματα.
·      Ζητάει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού υπερωριών και εκτός έδρας, διημέρευσης
·      Βάζει θέμα αλλαγής σε κάποιες από τις ειδικές άδειες (ασθένειες, εορταστικές, αργίες κ.λ.π).

Η «νέα» πρόταση της Διοίκησης :

  • Επαναβεβαιώνει την επιμονή της για νέες μειώσεις στους μισθούς και εξειδικεύει τον τρόπο υλοποίησης της.
  • Μονιμοποιεί το διαχωρισμό νέων και παλαιών εργαζομένων μέσα στον ΟΤΕ και μάλιστα με υπογραφή ΣΣΕ.
  •  Χρησιμοποιεί το αίτημα της  ένταξης εργαζομένων της OTEPLUS στον ΟΤΕ για να προχωρήσει σε παρέμβαση και στο υπάρχον μισθολόγιο. Την ένταξη βέβαια αυτή την εννοεί με τελείως διαφορετικά μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα απ’ αυτά που ισχύουν σήμερα αφού μιλάει για άλλους εισαγωγικούς μισθούς, για διαφορετικό ωράριο, για κατάργηση του χρονοεπιδόματος και η υποτιθέμενη διασφάλιση να μην ισχύει για τους εντασσόμενους της OTEPLUS.
Βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις θέσεις και τις προτάσεις που αναπτύξαμε σαν ΕΣΚ ΟΤΕ στη συζήτηση για τη κατάρτιση του διεκδικητικού πλαισίου της ΟΜΕ αλλά και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση.
Απέχει κατά πολύ και από το διεκδικητικό πλαίσιο της ομοσπονδίας έτσι όπως επιβεβαιώθηκε από το τελευταίο Δ. Σ αλλά την Ε.Ε (με τη συμμετοχή των προεδρείων των σωματείων στις 3/12/2014 μετά την απεργία), αφού :
·                Το  πλαίσιο λέει κατηγορηματικά όχι σε νέες μειώσεις και διεκδικεί αυξήσεις για όλο το προσωπικό. Η Διοίκηση μιλάει για νέες μειώσεις και κατάργηση δικαιωμάτων
·                Απαιτεί ένταξη των εργαζομένων της OTEPLUS στον ΟΤΕ χωρίς διαχωρισμούς, όρους και προϋποθέσεις  Η πρόταση της Διοίκησης μιλά για ένταξη μερίδας εργαζομένων της OTEPLUS στον ΟΤΕ, εξαιρεί το σύνολο των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα  που από 1/1/2015 θα τους μεταφέρει στην e-Value, περιέχει άλλα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα από τα ισχύοντα (μισθός, όχι χρονοεπίδομα, ωράριο, όχι διασφάλιση).
Η Διοίκηση με τη τακτική της επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση τους νέους εργαζόμενους με τους παλαιούς προκειμένου για να πετύχει το στόχο της. Την υπογραφή ΣΣΕ που να υλοποιούν τις απαράδεκτες απαιτήσεις της.
Ποτέ δεν είχε στόχο να εντάξει τους εργαζόμενους της ΟΤΕplus στον ΟΤΕ. Αν ήθελε θα το είχε κάνει η τουλάχιστον θα το είχε προτείνει. Γι’ αυτό άλλωστε, από το 2006 και μετά, δεν κάνει προσλήψεις στον ΟΤΕ και την Cosmote, αλλά χρησιμοποιεί για τις προσλήψεις τις θυγατρικές και τις τρίτες δουλεμπορικές εταιρείες. To γεγονός ότι τώρα το συζητά είναι γιατί αναγκάζεται κάτω από την πίεση και τη διεκδίκηση των ίδιων των εργαζομένων, μέσω του οργανωμένου κινήματος, των ταξικών δυνάμεων και των συνδικάτων.
Εκμεταλλεύεται την ανασφάλεια, την ομηρία των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τις ατομικές συμβάσεις με τους άθλιους μισθούς χωρίς άλλα δικαιώματα, που η ίδια επέβαλε, για να επιβάλλει χειρότερους μισθούς με λιγότερα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα.
Ποιος την εμπόδιζε, εάν πραγματικά το ήθελε, εκεί που δεν υπάρχουν ΣΣΕ, όπως η ΟΤΕplus ή στην e-Value, να «προσφέρει» την ασφάλεια που τώρα επικαλείται και να προσλαμβάνει τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και καλλίτερους μισθούς αντί να χρησιμοποιεί τις δουλεμπορικές τρίτες εταιρείες με συμβάσεις ενός μήνα; Ασφαλώς η εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους.
Τώρα, τόσο η ίδια η Διοίκηση, οι διευθυντές της όσο και τα παπαγαλάκια τους επικαλούνται και βαφτίζουν θετική εξέλιξη την «ασφάλεια» της μεταφοράς στον ΟΤΕ μερίδας μόνον εργαζομένων της ΟΤΕplus, για να πετύχουν αυτό που χρόνια επιδιώκουν. Το ξήλωμα του μισθολογίου, του χρονοεπιδόματος και άλλων δικαιωμάτων των υπολοίπων εργαζομένων και μάλιστα με την υπογραφή ΣΣΕ όπως περίπου είχε γίνει και το 2005 με τη ΣΣΕ για την κατάργηση της μονιμότητας και την αφαίρεση πλειάδας δικαιωμάτων από τους νέους εργαζόμενους.
Για τους λόγους αυτούς η ΕΣΚ ΟΤΕ απέρριψε και τις νέες προτάσεις της Διοίκησης, που οι συνήθεις «ύποπτοι» χαρακτηρίζουν «θετική εξέλιξη».
Όπως η Διοίκηση αναγκάστηκε να μπει στη συζήτηση για την ένταξη των εργαζομένων της ΟΤΕplus στον ΟΤΕ έτσι μπορεί να υποχρεωθεί να υπογράψει ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους χωρίς αποκλεισμούς, εξαιρέσεις και καταργήσεις δικαιωμάτων.
Όπως είχαμε εκτιμήσει (Ανακ. ΕΣΚ ΟΤΕ 7-7-2014), η διεκδίκηση νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με ικανοποιητικούς μισθούς και δικαιώματα για OΛΟΥΣ  τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ… δεν θα είναι “περίπατος’’. Αυτό φάνηκε από την πρώτη κιόλας συζήτηση για τη ΣΣΕ. Όλη η πείρα του κινήματος δείχνει καθαρά πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις χωρίς αγώνες και διεκδίκηση από τη μεριά των εργαζομένων. 
Το δίκιο είναι με το  μέρος των εργαζομένων που παράγουμε τον πλούτο.

Όμως δεν χαρίζεται. Κατακτιέται με οργάνωση και αγώνες.

Επισκέπτες