Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στη CTS Ψήφισε ΕΣΚ