Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

12 Μαρ 2014

ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013


          Κύριοι,  
διαφωνώ με την έκθεση αξιολόγησής μου για το έτος 2013 γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, ανεύθυνη  και  τιμωρητέα  σε σχέση με αυτά που καθημερινά  έχω κληθεί να υλοποιήσω και  υλοποιώ.
Διαφωνώ συνολικά με το αποτέλεσμα – το οποίο είναι πολύ υποτιμημένο και χαμηλό- σε σχέση με την συνολική μου πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα καθώς και την προθυμία μου να αναλάβω όλες τις εργασίες και ενέργειες  που μου έχουν ανατεθεί και να τις επικοινωνώ  άμεσα και  συνολικά (συνάδελφους -πελάτες) .
Διαφωνώ συνολικά γιατί μέσα σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης , της εργασίας  οξυμένου εργασιακού φόρτου και διαρκών  πιέσεων  για την επίτευξη των στόχων, συνεχόμενη υπέρβαση του ωραρίου,  με μειωμένο   προσωπικό που καλείται να κάνει  « τα πάντα» ,
 η επιδίωξη από μέρους σας  είναι  να υπάρξει συνολικά χαμηλή – υποτιμημένη βαθμολογία στην  αξιολόγησή  , σε σχέση με την περσινή ,
όταν
η Διοίκηση αναφέρει στα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το 2013:
« Το 2013 ήταν μια χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ. Χάρη στις επιδόσεις μας μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον……» Θθ
Επειδή Θεωρώ ότι έχω και εγώ συμβάλλει  τα μέγιστα  από την πλευρά μου σε αυτό το αποτέλεσμα του Ομίλου ΟΤΕ, δεν δέχομαι την αξιολόγησή σας  που με υποτιμά και με υποβαθμίζει ως εργαζόμενη και ως άνθρωπο .
Για αυτούς  τους  λόγους  αρνούμαι να αποδεχτώ την έκθεση αξιολόγησής σας και δεν θα ολοκληρώσω την διαδικασία μέσω HCM.
Παράλληλα θα ενεργήσω με κάθε τρόπο ,  και μέσα από τα δικαιώματά μου,  ως εργαζόμενη του Ομίλου ΟΤΕ και μέλος των Σωματείων μου.

Επισκέπτες