Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

3 Δεκ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Η διοίκηση του ΟΤΕ μετά την Οργουελική διάσταση που έδωσε στη λέξη αξιολόγηση έρχεται τώρα να δώσει αντίστοιχη διάσταση και στη λέξη ασφάλεια. Με πρόσχημα, λοιπόν, την προστασία της ασφάλειας μας από «ανεπιθύμητους - άγνωστους επισκέπτες», αποφάσισε ότι πρέπει να ελέγχονται (χωρίς να καταγράφονται!!!) οι μετακινήσεις των εργαζόμενων εντός των κτιρίων. Για το λόγο αυτό τοποθέτησε καρτοαναγνώστες σε κάθε πτέρυγα του ΔΜ και του κτιρίου της Παιανίας λες και δεν αρκούσαν οι κάμερες, τα συστήματα ασφαλείας και οι security στις εισόδους των κτιρίων.
Την ίδια στιγμή αδιαφορεί για μια σειρά αιτίες που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια μας.
Κύριοι της διοίκησης,
οι εργαζόμενοι απειλούνται από την εντατικοποίηση της δουλειάς, από την πίεση που βιώνουν κάθε φορά που καλούνται να επιτύχουν ανέφικτους στόχους που έχουν θέσει άλλοι, από τις απειλές των στελεχών για το εργασιακό τους μέλλον, από τα εξαντλητικά ωράρια. Χιλιάδες νέοι συνάδελφοι κινδυνεύουν από την ανασφάλεια που καλλιεργεί η ίδια η διοίκηση κρατώντας τους ομήρους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε καθεστώς ενοικιαζόμενης απασχόλησης, με μισθούς πείνας που δεν φθάνουν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες. Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη ότι με τις «πολιτικές ασφαλείας»…
μόνο ο εργαζόμενος δεν  είναι ωφελημένος.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι έστω και «πιλοτικά», η ασφάλεια είναι το πρόσχημα για την εφαρμογή άλλων σχεδιασμών ( και συστημάτων ) που μόνο κριτήριο έχουν την αύξηση της εκμετάλλευσης και την τόνωση της κερδοφορίας. Εντασσόμενη, λοιπόν, σε αυτή την στρατηγική,  η καταγραφή των κινήσεων των εργαζόμενων δε αποσκοπεί σε τίποτα άλλο παρά στο διαχωρισμό του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό.


Εργαζόμενοι είμαστε όχι φυλακισμένοι.

Επισκέπτες