27 Ιουν 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΝέα συστήματα … και παλιές μέθοδοι …
Σημαίνουν ελαστικοποίηση και καταστρατήγηση ωραρίου!
 
1ο  ΖΗΤΗΜΑ

Με εσωτερική ενημέρωση της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού μας γνωστοποιείται ότι «τίθεται σε εφαρμογή … από 27.06.2013 η …διαχείριση της χρονοπαρουσίας (με ηλεκτρονική κάρτα) και της υποβολής προγραμμάτων εργασίας μέσω της νέας εφαρμογής στο σύστημα HCM (διαδικασία Self Service), …για όλους τους εργαζόμενους ΟΤΕ, πανελλαδικά.

Η αιτιολογία της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού ότι «δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονικό προγραμματισμό  και αυτόματη διαμόρφωση του ωραρίου εργασίας» στους εργαζόμενους είναι «απλοϊκά αφελής». Στην πραγματικότητα προωθεί την πλήρη ελαστικοποίηση του ωραρίου- χρόνια επιδίωξη του εργοδότη- και προετοιμάζει τον διαχωρισμό του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό. Θα αμείβεται μόνον ο «ενεργός» χρόνος ενώ ο τυχόν επιπλέον χρόνος, χωρίς ειδική απόφαση προϊσταμένου, θα είναι «ανενεργός» και δεν θα πληρώνεται. Ο καθημερινός έλεγχος του εργαζόμενου γίνεται ασφυκτικός και εντατικοποιείται ακόμη περισσότερο η εργασία. Αυτό εννοούν «απλοποίηση της εργασιακής καθημερινότητας».

Όσο για τον «εκσυγχρονισμό», ποτέ δεν είναι ίδιου περιεχομένου για εργοδότη και εργαζόμενους. Εκσυγχρονισμός για τον εργαζόμενο είναι καλύτερες συνθήκες δουλειάς, χωρίς άγχος και ανασφάλεια, καλύτερες αποδοχές για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του. Εκσυγχρονισμός για τον εργοδότη, είναι όσα συμβαίνουν σήμερα στον όμιλο … κι όσα μας περιμένουν στο χειρότερο αύριο αν δεν σηκώσουμε έγκαιρα αγωνιστικό ανάστημα απέναντι στην εργοδοσία και τα σχέδιά της.
2ο  ΖΗΤΗΜΑ
Η καταστρατήγηση του ωραρίου των εργαζομένων με διευθυντικό δικαίωμα ξεκινά κύρια από τη Δ-νση Επιχειρ. Πελατών και την Υποδ. Υποστ. Πωλήσεων με χρόνο προσέλευσης από 7-11 και αποχώρηση 14.00-18.00, με στόχο να επεκταθεί παντού!
Το ζήτημα δεν παίρνει αναβολή, ΟΜΕ ΟΤΕ και σωματεία μέλη, έχουν υποχρέωση άμεσης παρέμβασης για την αποτροπή της καταστρατήγησης του ωραρίου με οποιασδήποτε μορφή κι αν επιχειρείται.

Επισκέπτες