18 Ιαν 2013

Ένα, Ενιαίο Σωματείο στον Όμιλο ΟΤΕ, ταξικά προσανατολισμένο.
Καμιά ανοχή στην πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Για την ΕΣΚ, στα χρόνια που πέρασαν, βασική επιδίωξη ήταν να συμβάλει στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, στην ενότητα δράσης με ταξικό προσανατολισμό, στην ενίσχυση του ταξικού και αγωνιστικού συνδικαλιστικού κινήματος με αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων. Βασική επιδίωξη ήταν η διαμόρφωση συσπειρώσεων και μετώπου πάλης, η αντιπαράθεση με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που συμφιλιώνονται, συμβιβάζονται και τελικά υποτάσσονται στα εργοδοτικά και κυβερνητικά συμφέροντα. Πήρε αλλά και συνέβαλε στην προώθηση πρωτοβουλιών για συσπείρωση και συντονισμό των εργαζομένων από τα κάτω, στους χώρους δουλειάς, στα Πρωτοβάθμια Σωματεία.
Οι πρωτοβουλίες της ΕΣΚ και των δυνάμεων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δεν περιορίστηκαν μόνο στον Όμιλο ΟΤΕ αλλά επεκτάθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής. Είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των κλαδικών συνδικάτων ΣΕΤΗΠ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και προσπάθεια - που συνεχώς διευρύνεται - για οργάνωση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από εταιρεία, ειδικότητα, σχέση εργασίας ή στάθμη εκπαίδευσης.

Επισκέπτες