Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

28 Οκτ 2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, «ΑΞΙΟΛΟΓΙΟ», ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ…
κρίκοι της ίδιας αντεργατικής αλυσίδαςΣυνάδελφοι , συναδέλφισσες
Τα τελευταία χρόνια η Διοίκηση του ΟΤΕ ( είτε τη διορίζει το Δημόσιο είτε η D.T) σέρνει το χορό των αλλαγών στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων των πρώην ΔΕΚΟ. Προσαρμόζει  τη δομή και τη λειτουργία του, σαν αμιγώς ιδιωτική εταιρεία με την άσκηση του απόλυτου Διευθυντικού Δικαιώματος και μοναδικό κριτήριο την εξασφάλιση της «αειφόρου» κερδοφορίας για λογαριασμό των μετόχων.
Στα πλαίσια αυτής της προσαρμογής εφαρμόζει πρώτος όλες τις νομοθετημένες ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και τις «σύγχρονες» μεθόδους Διοίκησης επιστημονικές ή μη (έρευνες, Αξιολόγιο, ομάδες εργασίας, WFM, στοχοθεσία, bonus).

Επιχειρεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους την ψευδαίσθηση της «αξιοκρατίας», του «συνεργάτη- εταίρου», την αυταπάτη του «κοινού συμφέροντος και στόχου». Να υπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα του, έναντι των άλλων παρόχων, μέσα από τη μείωση θέσεων εργασίας, μισθών, παροχών ,την κατάργηση κατακτήσεων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τη δανεική εργασία μέσω θυγατρικών του, την εντατικοποίηση της εργασίας. Προσδοκά να εξασφαλίσει την συμμετοχή και τη συναίνεση των εργαζομένων άμεσα ή έμμεσα, μέσω της πλειοψηφίας της ΟΜΕ και των σωματείων με όσο το δυνατόν  λιγότερες αντιδράσεις.
Το ερωτηματολόγιο «για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων» που καλούμαστε να συμπληρώσουμε όσο ειλικρινά και αν απαντήσει κάποιος, δεν πρόκειται να βελτιώσει τη θέση, τις συνθήκες εργασίας, το μισθό του. Αυτά είναι αποτέλεσμα χρόνιας συλλογικής, αγωνιστικής διεκδίκησης και δράσης. Το ερωτηματολόγιο – που σημειωτέον είναι το ίδιο σε όλες τις εταιρίες ιδιοκτησίας της DEUTSCHE TELECOM – είναι εργαλείο εξυπηρέτησης των δικών της επιδιώξεων και μόνο αυτών. Στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η Διοίκηση θα διαχειρίζεται τους εργαζόμενους, θα αποφεύγει τις αντιδράσεις και θα υλοποιεί τη στοχοθεσία της Μαζί με το «αξιολόγιο», την αναδιοργάνωση, το WFM, είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας ψευδαισθήσεων και αποπροσανατολισμού.
Η στάση της ΟΜΕ ΟΤΕ με την ανακοίνωσή της, δεν αποτελεί για μας καμία έκπληξη αφού η πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ), υποταγμένη στην κυρίαρχη πολιτική  και τη λογική της ανταγωνιστικότητας, ούτε θέλει ούτε μπορεί να ξεκόψει από τον αυλόγυρο της εργοδοσίας. Οι  διαμαρτυρίες της για τη στάση της εργοδοσίας, οι κάθε λογής προειδοποιήσεις, παραινέσεις ή επιφυλάξεις για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας είναι χωρίς αντίκρισμα. Οι εργοδότες ένα θεό έχουν και προσκυνάνε. Το κέρδος. Τα κάθε λογής «εργαλεία» που χρησιμοποιούν στις επιδιώξεις τους, είναι … απλά αναλώσιμα.
Η ΕΣΚ ΟΤΕ καλεί τους εργαζόμενους να μην συμμετέχουν στις αυταπάτες. Είναι σαφές πως το περιβόητο ερωτηματολόγιο της Διοίκησης τίποτα δεν έχει να προσφέρει στην καλυτέρευση της θέσης των εργαζομένων τόσο στον όμιλο όσο και γενικότερα. Κάθε κατάκτηση των εργαζομένων – από την πιο μικρή μέχρι τις πιο μεγάλες – είναι καρπός ταξικών αγώνων, διεκδικήσεων και πάλης κόντρα σε κάθε αντεργατική πολιτική και τους εργοδότες είτε μεμονωμένους είτε συνασπισμένους. Αποκρούουμε λοιπόν σταθερά τις εργοδοτικές επιδιώξεις με όποιο μανδύα κι όποιο εργαλείο κι αν χρησιμοποιείται στο πεδίο της εφαρμογής.
Δεν συμμετέχουμε. 
Δεν διευκολύνουμε τις εργοδοτικές επιδιώξεις.
Αγωνιζόμαστε συλλογικά για να 
καλυτερέψουμε τις συνθήκες εργασίας μας

Επισκέπτες