Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

5 Δεκ 2001

Σκανδαλώδης εύνοια του ΟΤΕ προς τους εργολάβους

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ !!!

Είναι κοινό μυστικό, το πόσο αποδίδει ο εναγκαλισμός Δημόσιων και Ημιδημόσιων επιχειρήσεων με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Κατά καιρούς μαθαίνουμε και εμείς, οι ανυποψίαστοι, από «αδικημένους» ή από κόντρες μεγαλόσχημων πολιτικών στην TV, για τα δις που κάποιοι καρπώνονται.
Ο Ο.Τ.Ε δεν μπορούσε να μείνει έξω από το ενδιαφέρον επιτήδειων μνηστήρων. Τα υπερκέρδη του, αποτέλεσμα κύρια των υπέρογκων αυξήσεων, αποτελούν σοβαρό κίνητρο γι’ αυτούς. Εταιρείες λοιπόν, που πουλάνε μηχανήματα, εταιρείες που πουλάνε εταιρείες, εταιρείες που πουλάνε συμβουλές και εκατοντάδες καλοπληρωμένοι σύμβουλοι, απολαμβάνουν ένα καθεστώς που αγγίζει τα όρια του σκανδάλου, αν δεν είναι σκάνδαλο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις της INTRACOM και της SIEMENS.
Η ΙNTRACOM μέσω της θυγατρικής HELLASCOM INTERNATIONAL, αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ψηφιακά κέντρα στην Αρμενία και Ρουμανία, στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες του ΟΤΕ. Παρ’ ότι τα κατασκευαστικά τμήματα του ΟΤΕ μπορούσαν να εκτελέσουν αυτή την εργασία, αποκλείονται και οι εργαζόμενοι τους «ενοικιάζονται» στην INTRACOM, έναντι του κόστους των ημερομισθίων τους.
Έτσι εισπράττει η INTRACOM την εργολαβική αμοιβή εγκατάστασης, στη περίπτωση του Δακτυλίου Αττικής ήταν το 11% του κόστους των μηχανημάτων, με τις πλάτες των τεχνικών του ΟΤΕ.
Παρομοίως η SIEMENS αναλαμβάνει την αναβάθμιση λογισμικού των ψηφιακών κέντρων & την εγκατάσταση του ΙΡ (Εθνικού & Διεθνούς Δικτύου Internet) με το «κλειδί στο χέρι» και την εργασία την πραγματοποιούν «νοικιασμένοι» τεχνικοί του ΟΤΕ. Μάλιστα οι μετακινήσεις των εργαζομένων από τον ΟΤΕ στην SIEMENS γίνονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο υπηρεσιακό έγγραφο και χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσπασης. Οι εργαζόμενοι ειδοποιούνται με την επίδειξη επιστολής της SIEMENS , η οποία τους ζητά ονομαστικώς!! Όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι κάτι δεν πάει καλά.
Πλήθος ερωτηματικών ζητούν απάντηση.
  • Ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν κατ’ επανάληψη τις συμβάσεις με το «κλειδί στο χέρι» για εργασίες που μπορούν να τις κάνουν τα κατασκευαστικά τμήματα του ΟΤΕ.
  • Ποιοι δίνουν προφορικές εντολές για μετακινήσεις προσωπικού σε ιδιωτικές εταιρείες, καταστρατηγώντας τους κανονισμούς που διέπουν τον οργανισμό μας.
  • Ποιοι και γιατί παρέχουν τέτοιου είδους διευκολύνσεις σε ανταγωνίστριες εταιρείες ;
Όσο για τις δικαιολογίες που προβάλλουν κάποιοι Διευθυντές, πως οι «ενοικιαζόμενοι» πάνε για εκπαίδευση, δεν πείθουν κανένα. Να εκπαιδευθούν σε τι ;
Σε μια εργασία που με επιτυχία την κάνουν 10 χρόνια; Πρόκειται γι’ αυτούς που εγκατέστησαν όλα τα ψηφιακά Κέντρα του ΟΤΕ.
Αλλά και εκπαίδευση να χρειάζονταν, αυτή δεν γίνεται σ’ όλα τα κέντρα της χώρας. Γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο ή σε χώρο εργασίας και για λίγες ώρες.
Τι κάνουν η ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα Σωματεία ;
Ζητούμε: να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις που ακόμη δεν έχουν εκτελεστεί και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.
Επειδή δε, θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εργασίες κατασκευής, οι υπεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες να εξαντλούν τις δυνατότητες των υπηρεσιών του ΟΤΕ, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Και τέλος τι γίνεται με τους συνταξιούχους που δουλεύουν, τους περικόπτεται η σύνταξη από το ΤΑΠ-ΟΤΕ ( ή μέρος της σύνταξης ) ;

Επισκέπτες