Το σχέδιο ΣΣΕ της ΕΣΚ - ΟΤΕ

22 Φεβ 2001

Ανακοίνωση για το πλαίσιο της ΣΣΕ 2001

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το ΔΣ της ΟΜΕ – ΟΤΕ συνεδρίασε στις 30/1/2001 και συζήτησε το πλαίσιο της ΣΣΕ 2001. Με τις ψήφους των ΠΑΣΚΕ, Α.Σ. και μέρους της ΔΑΚΕ, η πλειοψηφία αποφάσισε - μέσα από ένα γενικόλογο και αόριστο πλαίσιο - να διεκδικήσει στην ουσία μόνο την … «συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση της παραγωγικότητας του ΟΤΕ» ! ! !
Λέμε μόνο, διότι τα άλλα δυο οικονομικά αιτήματα για την κάλυψη των απωλειών λόγω του «αναμενόμενου πληθωρισμού» καθώς και λόγω της επιβολής νέων εισφορών μας σε διάφορα ταμεία (ανεργίας, εργατική εστία κλπ), δεν συνιστούν αιτήματα για αύξηση, αλλά για απλή επαναφορά των αποδοχών μας στο ίδιο επίπεδο. Το αίτημα δε, για «σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα» εκτός από επικίνδυνο, στην ουσία δεν αφορά τη ΣΣΕ 2001.
Όπως φαίνεται, το πλαίσιο της ΣΣΕ καθορίστηκε και αποφασίστηκε έτσι ώστε, να μην ταράζει τις ενδοπαραταξιακές ισορροπίες της πλειοψηφίας, αλλά και να ταιριάζει με την αντίστοιχη εισήγηση – πρόταση του κ. Μανασή για το ΔΣ ΟΤΕ στις 6/2/2001, την οποία γνώριζαν, ( έστω και αν αυτή αποσύρθηκε), που ακριβώς αναφέρεται στην «απόδοση του πληθωρισμού και σε πριμ παραγωγικότητας στο τέλος του χρόνου σε όσους συνέβαλαν σε αυτή».
Η όποια σκέψη για προσυμφωνημένη μεθόδευση της ΠΑΣΚΕ με τη Διοίκηση του ΟΤΕ είναι . . . τελείως συμπτωματική. Η δε ταύτιση των άλλων παρατάξεων με την ΠΑΣΚΕ εντελώς τυχαία.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η ΕΣΚ από το Νοέμβρη είχε καταθέσει στο Προεδρείο της ΟΜΕ και των σωματείων την πρότασή της για την ΣΣΕ 2001. Τονίσαμε την ανάγκη διεκδίκησης νέου Ενιαίου Μισθολογίου, ώστε να αρθούν τελικά οι ανισότητες και προστριβές που δημιούργησε το μισθολόγιο του 1999. Στην κατεύθυνση αυτή και στο σκέλος των οικονομικών αιτημάτων σαν πρώτο βήμα προτείναμε :
  1. Την ενοποίηση της κατηγορίας της μέσης εκπαίδευσης (Μ.Ε, Δομ.) και την αύξηση του 1ου μ.κ. της νέας κατηγορίας ΜΕ στις 250.000.
  2. Την ένταξη σ΄ αυτήν όλων των υπηρετούντων που υπολείπονται μισθολογικά ( Υ.Ε )
  3. Την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης σε μία μισθολογική κατηγορία ( ΑΤ5).
  4. Την κλιμάκωση ανάμεσα στις βασικές κατηγορίες (μέση, ανώτερη, ανώτατη) κατά 16%.
  5. Την χορήγηση αντίστοιχης αύξησης στις κατηγορίες ΜΑΣΤΕΡ- ΝΤΟΚΤΟΡΑ
Η υπογραφή ΣΣΕ με την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων θα άνοιγε το δρόμο για την διεκδίκηση Ενιαίου Μισθολογίου
Επίσης συνοδεύσαμε το βασικό αυτό σκέλος με αιτήματα οικονομικά και θεσμικά, είτε γενικά είτε ειδικά (π.χ. αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, επίδομα οθόνης κ.α.). Την πρότασή μας απέρριψαν όλες οι άλλες παρατάξεις. Τέλος ζητήσαμε σαν ελάχιστο να υιοθετηθεί έστω το πλαίσιο της ΠΕΤ – ΟΤΕ, παρότι δεν συμφωνούσαμε πλήρως, ήταν όμως συγκεκριμένο. Η πλειοψηφία το απέρριψε και αυτό. Γι αυτό ψηφίσαμε την δική μας πρόταση.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Σας καλούμε να παρέμβετε και να απαιτήσετε από την ΟΜΕ να διεκδικήσει ουσιαστικές , πραγματικές αυξήσεις για όλο το προσωπικό και να εγκαταλείψει την τακτική της στήριξης της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης και της Διοίκησης. Η ουσιαστική καθήλωση των αποδοχών μας, που θα επέλθει με την υπογραφή του πλαισίου που αποφάσισε η πλειοψηφία της ΟΜΕ, θα βοηθήσει στην αύξηση της κερδοφορίας του ΟΤΕ σε βάρος μας και θα ανοίξει το δρόμο για :
  • την μόνιμη καθήλωση του μισθολογίου στα σημερινά επίπεδα
  • τη σύνδεση μισθού με την παραγωγικότητα κατά το δοκούν
  • την αποδυνάμωση και υπονόμευση του ίδιου του θεσμού των ΣΣΕ
Σ΄ αυτό τον ολισθηρό δρόμο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την πλειοψηφία να μας οδηγήσει.

Επισκέπτες